Amb els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya s’ha pogut portar a terme el projecte d’Optimització i millora tècnico-sanitària de les instal·lacions de producció de farina de AGRI-ENERGIA, SA.”