Benvingut a la pàgina Web de Farinera Coromina.
A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-IDENTIFICACIÓ
En compliment del que prevé l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que http://farineracoromina.com és un domini de Agri-Energia, S.A. amb CIF A17000837 i domicili a C/Girona, 155 17820 Banyoles (Girona), i amb Registre Mercantil de Girona Tom 819, Foli 125, del Full número GI-15632, Inscripció 1a. societat unipersonal.

2-NORMES D’UTILITZACIÓ
Com usuari d’aquesta WEB , ha de utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.
Queda prohibit realitzar per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa , incloent la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos , i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius , estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Agri-Energia, S.A. és titular o té llicència legítima.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4-RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la de oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
Agri-Energia, S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

5-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per la resolució de totes les qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es fan en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les dues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització, els Jutjats i Tribunals espanyols.