Farina Viennoiserie

La farina Haubanne Viennoise és una farina francesa de gran Força capac d’aguantar a els procesos més exigents. Permet elaborar tots els tipus de “Viennoiseries” que han fet la fleca francesa tan famosa i reconeguda mundialment.

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top