Farines originals

Les farines convencionals són les farines panificables de referència en el mercat per l’elaboració dels pans tradicionals de màxima qualitat i regularitat. Aquestes són necessàries en tot obrador artesanal enfocat a la producció de pans tradicionals de gran qualitat.

Farines de Força

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de gran força, farina 1 Nº1

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de gran força, farina 1ENº1E

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de gran força, farina 1LNº1L

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de gran força, farina 1BNº1B

Farines de mitja força

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de mitja força, farina 2 Nº2

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de mitja força, farina 3 Nº3

Farinera Coromina, farines de la gamma farina de mitja força, farina 3L Nº3L

Farinera Coromina, farines de la gamma farines panificables, farina 5ENº5E

Farines panificables

Farinera Coromina, farines de la gamma farines panificables, farina 5FNº5F

Farinera Coromina, farines de la gamma farines panificables, farina 5 Nº5

Farinera Coromina, farines de la gamma farines fluixes, farina 6 Nº6

Menú