Germen de blat

El nostre germen de blat no estabilitzat permet donar un toc a les masses molt interessant, donant un sabor a les crostes molt agradable. Les seves característiques permeten també tenir unes masses amb una major extensibilitat i unes grenyes més salvatges en els pans. Es dosifica d’uns 0.5 fins a uns 1.5% de manera general.

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top